Prywatność & Oświadczenie o ochronie danych

W Autogem Invicta Ltd. zaufanie firm, z którymi współpracujemy jest dla nas najważniejsze. Aby utrzymać to zaufanie, zobowiązujemy się do następujących czynności w odniesieniu do Twoich informacji:

  • Zbieramy tylko informacje istotne dla zapewnienia najlepszych usług i wsparcia naszym klientom i partnerom.
  • Wykorzystamy te informacje w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
  • Nie ujawnimy żadnych informacji organizacjom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że wymaga tego prawo.
  • Zawsze staramy się, aby Twoje informacje były aktualne.
  • Aktywnie utrzymujemy systemy bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do Twoich informacji.
  • Partnerzy i pracownicy Autogem, którym zezwolono na dostęp do Twoich informacji, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego oświadczenia o prywatności i ochronie danych.

Zobowiązując się do powyższych punktów, szanujemy lojalność i zaufanie, jakim obdarzasz Autogem.

Możemy ujawnić Twoje dane innym organizacjom, które są upoważnione do działania w naszym imieniu w celu świadczenia usług Twojej firmie.

Akceptując regulamin, wyrażasz zgodę na ujawnienie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie Twoich informacji wyłącznie w sposób opisany powyżej.