NTDAAutogem dyrektor zarządzający i niedawno mianowany prezes regionalny NTDA południe wschód; Prashant Chopra odbyło się pierwsze spotkanie NTDA South East regionalnej 10 roku w Autogem HQ w tym tygodniu. Wielkie podziękowania dla doskonałych głośników i członków, którzy uczestniczyli, a także reżysera NTDA Stefana Hay (na zdjęciu) i Alison Fitzgerald (MOJ) dla ich energii w rzutu rozpoczynającego region.