What do you need to know about Direct TPMS sensors?

types_of_oe

 

Watch our full TPMS technical video (above) or bite sized snippets (below):

Zanim poniżej podać szczegółowe informacje na temat bardziej szczegółowych aspektów TPMS oraz wymogów wstępnych, aby wyposażyć swoją firmę z możliwością TPMS.

servicekits incompatible direct_TPMS_sensors sensor_life_expectency types_of_oe_sm hand_and_electronics