Aby pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania i-sensor. Proszę kliknij tutaj i uzupełnij swoje dane zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, włącz narzędzie, a zostanie ono wyświetlone pod logo i-sensor.

Aktualna wersja oprogramowania 1.46