i-sensor wprowadzający wideo

Możesz teraz pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania i-sensor.

Proszę kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wersja czujnika 1.42 Teraz dostępne obejmujące oprogramowanie 106 z 109 czujniki oe (97.25% zasięg czujnika) i 914 różne aplikacje z roku modelowego 928 (98.49% Pokrycie MMY).

I-czujnik jest zarejestrowanym znakiem towarowym Autogem Invicta Ltd