I-sensor extended video

I-sensor version 1.42 Teraz dostępne obejmujące oprogramowanie 106 z 109 czujniki oe (97.25% zasięg czujnika) i 914 różne aplikacje z roku modelowego 928 (98.49% Pokrycie MMY).

I-czujnik jest zarejestrowanym znakiem towarowym Autogem Invicta Ltd